Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจ้างบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือพนักงานราชการ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจ้างบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง
หรือพนักงานราชการ  
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Read more...
ชาวกระทรวงศึกษาธิการร่วมบริจาคโครงการ "ก้าวคนละก้าว" 177,777.75 บาท ชาวกระทรวงศึกษาธิการร่วมบริจาคโครงการ "ก้าวคนละก้าว" 177,777.75  บาท     Read more...
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Read more...


ข่าว สำนักงานเลขาธิการ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

การจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการ

ชาวกระทรวงศึกษาธิการร่วมบริจาคโครงการ "ก้าวคนละก้าว" 177,777.75  บาท

 

1

 

           วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 04.00 น. นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.  นายสุรินทร์  แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน ลูกเสือ เช่น โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ โรงเรียนวัดสลุด โรงเรียนวัดสระเกศ ฯลฯ ร่วมต้อนรับและมอบเงินบริจาค จำนวน 177,777.75  บาท ให้แก่ ตูน บอดี้สแลม เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ   

          สำหรับเงินบริจาค จำนวน 177,777.75  บาท นั้น เป็นความร่วมมือของตัวแทนข้าราชการ และบุคลากรทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันเดินรับบริจาคเงินทุกชั้นทุกอาคารภายในกระทรวงศึกษาธิการ

 

          โครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” เบตง – แม่สาย 2,191 กิโลเมตร เป็นการระดมทุนช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลศูนย์ ซึ่งเป็นเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ รับหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรักษาของจังหวัดใกล้เคียง ในการส่งเคสการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนมาให้ ซึ่ง นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) ประธานโครงการฯ เชื่อว่า การระดมทุนเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศจะเป็นวิธีการบริจาคที่สามารถกระจายความช่วยเหลือได้กว้างขวางที่สุด นอกจากนี้ ยังคาดหวังให้คนไทยทุกคนออกกำลังกายกันมากขึ้น เพราะเมื่อทุกคนมีสุขภาพที่ดี ก็จะเป็นการลดการใช้บริการสถานพยาบาลต่าง ๆ ไปในตัว รวมถึงส่งกำลังใจไปให้กับแพทย์และพยาบาลผู้เสียสละทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาพยาบาลด้วย

 

2-20171206

 

3-20171206

 

4-20171206

 

5-20171206

 

6-20171206

 

7-20171206

 

8-20171206

 

9-20171206

 

10-20171206

 

11-20171206

 

12-20171206

 

13-20171206

 

14-20171206

 

15-20171206

 

16-20171206

 

17-20171206

 

18-20171206

 

19-20171206

 

20-20171206

 

21-20171206

 

 

 

ภาพบรรยากาศการร่วมบริจาคของชาวสำนักงาน ก.ค.ศ.

22-20171206

 

23-20171206

 

24-20171206

 

25-20171206

 

26-20171206

 

27-20171206

 

28-20171206

 

29-20171206

 

30-20171206

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่  ภาพ/ข่าว

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir