แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานกองทุน) ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 26-03-57 2160
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 24-10-56 2543
ประกาศเรื่องราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนังงานธุรการ 11-10-56 2415
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวศึกษาธิการ ลงวันที่ 13 กันยายน 2556 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 26-09-56 2472
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 25 กันยายน 2556 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (เพิ่มเติม) 26-09-56 1883
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 กันยายน 2556 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่ง 26-09-56 2104
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 01-08-56 1941
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงาน ก.ค.ศ. 01-07-56 3897
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 09-05-56 2370
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 29-04-56 2114

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir