ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

 

อ่านรายละเอียด...

 

 

หมวด: บุคลากร

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir