แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 22-04-56 1498
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 09-04-56 1517
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 25-03-56 1528
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 21-03-56 1275
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 27-02-56 1448
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านวิเทศสัมพันธ์) ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 25-10-55 2346
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 16-10-55 2223
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 27-09-55 2783
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 27-09-55 1737
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 18-09-55 1519

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir