แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สถานี ก.ค.ศ. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17-04-61 489
สถานี ก.ค.ศ. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 09-04-61 1758
สถานี ก.ค.ศ. ก.ค.ศ.กำชับส่วนราชการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 03-04-61 176
สถานี ก.ค.ศ. มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 27-03-61 474
สถานี ก.ค.ศ. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 19-03-61 428
สถานี ก.ค.ศ. การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 15-03-61 317
สถานี ก.ค.ศ. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 07-03-61 1753
สถานี ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26-02-61 1767
สถานี ก.ค.ศ. ทิศทางการสอบบรรจุครูผู้ช่วยแนวใหม่ 19-02-61 3802
สถานี ก.ค.ศ. การพิจารณาคำขอรับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 13/2556 12-02-61 4872

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir