สถานี ก.ค.ศ.

กำหนดการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ได้มีผู้สนใจสอบถามมายังสำนักงาน ก.ค.ศ. ผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำเสนอเกี่ยวกับ(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ฯ ผ่านคอลัมน์นี้ไปแล้วนั้น บัดนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว18 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มีการกำหนดปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559  ดังนี้

          ประกาศรับสมัคร       ภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

          รับสมัคร                  วันศุกร์ที่ 18 – วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก      ภายในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559

ประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน            วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน – วันศุกร์
ที่ 2 ธันวาคม 2559

          สอบข้อเขียน ภาค ก                                 วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559

          สอบสัมภาษณ์ ภาค ข                              วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559

          ประกาศผลการคัดเลือก                            ภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559

พัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้ง (ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง)   วันอังคารที่ 13 – วันจันทร์
ที่ 19 ธันวาคม 2559

          

         แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา         วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559

 

ปฏิบัติงานที่สถานศึกษาเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผล 1 ปี วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559

 

 

          การบรรจุและแต่งตั้ง จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่และตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครโดยไม่มีการขึ้นบัญชี โดยผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องเข้ารับการพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

 

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559

 

ดาวน์โหลดไฟล์ สถานี ก.ค.ศ. ฉบับวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2559

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir