สถานี ก.ค.ศ.

กำหนดการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ได้มีผู้สนใจสอบถามมายังสำนักงาน ก.ค.ศ. ผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำเสนอเกี่ยวกับ(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ฯ ผ่านคอลัมน์นี้ไปแล้วนั้น บัดนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว18 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มีการกำหนดปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559  ดังนี้

          ประกาศรับสมัคร       ภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

          รับสมัคร                  วันศุกร์ที่ 18 – วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก      ภายในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559

ประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน            วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน – วันศุกร์
ที่ 2 ธันวาคม 2559

          สอบข้อเขียน ภาค ก                                 วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559

          สอบสัมภาษณ์ ภาค ข                              วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559

          ประกาศผลการคัดเลือก                            ภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559

พัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้ง (ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง)   วันอังคารที่ 13 – วันจันทร์
ที่ 19 ธันวาคม 2559

          

         แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา         วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559

 

ปฏิบัติงานที่สถานศึกษาเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผล 1 ปี วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559

 

 

          การบรรจุและแต่งตั้ง จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่และตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครโดยไม่มีการขึ้นบัญชี โดยผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องเข้ารับการพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

 

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559

 

ดาวน์โหลดไฟล์ สถานี ก.ค.ศ. ฉบับวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2559

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir