แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สถานี ก.ค.ศ. วันที่ 23 ตุลาคม 2560 06-11-60 461
สถานี ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 06-11-60 974
สถานี ก.ค.ศ. การรับรองคุณวุฒิภายในประเทศ 30-10-60 772
สถานี ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ 16-10-60 348
สถานี ก.ค.ศ. ก.ค.ศ. น้อมนำพระราชกระแสฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 09-10-60 529
สถานี ก.ค.ศ. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 05-10-60 2275
สถานี ก.ค.ศ. ก.ค.ศ. จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 28-09-60 918
สถานี ก.ค.ศ. การประชุมสัมมนา กศจ. 4 ภูมิภาค 18-09-60 654
สถานี ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 18-09-60 1558
สถานี ก.ค.ศ. การกำหนดกรอบอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 05-09-60 1295

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir