แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การปลอมลายมือชื่อผู้อื่น ไปหาประโยชน์ 17-07-55 4629
120 ปี กระทรวงศึกษาธิการกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 17-07-55 1498
การเทียบตำแหน่งและวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษากับข้าราชการพลเรือน 17-07-55 1883
คำสั่งอย่างไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 17-07-55 1565
การย้ายครูโดยผลการสอบแข่งขัน 17-07-55 1984
ความรับผิดของกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 17-07-55 2063
การเทียบประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และแนวปฏิบัติการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 17-07-55 1552
การใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 17-07-55 1283
ข้อสังเกตเกี่ยวกับมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาลงโทษ ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตอนที่ 2) 17-07-55 1334
ข้อสังเกตเกี่ยวกับมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาลงโทษขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตอนที่ 1) 17-07-55 1544

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir