แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนสังกัด 17-07-55 1828
ความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 17-07-55 5002
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจัดระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ 17-07-55 3799
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 17-07-55 3870
หลักสูตรการสอบ บรรจุครูผู้ช่วย 17-07-55 1711
การปลอมลายมือชื่อผู้อื่น ไปหาประโยชน์ 17-07-55 4740
120 ปี กระทรวงศึกษาธิการกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 17-07-55 1556
การเทียบตำแหน่งและวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษากับข้าราชการพลเรือน 17-07-55 1989
คำสั่งอย่างไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 17-07-55 1620
การย้ายครูโดยผลการสอบแข่งขัน 17-07-55 2052

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir