แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
เงินเพิ่มสำหรับครูการศึกษาพิเศษ 10-08-55 2916
บทบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานก.ค.ศ.กับผลงานด้านการบริหารงานบุคคล 10-08-55 2671
ไขข้อข้องใจการได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10-08-55 2889
การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 4 ภูมิภาค 17-07-55 2098
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 17-07-55 3397
การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และส่วนราชการ 17-07-55 2100
สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ตาม ว 17/2552 (จบ) 17-07-55 3505
สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ตาม ว 17/2552 (1) 17-07-55 4237
ยกฐานะ-สร้างความเป็นธรรม 17-07-55 2173
ความเคลื่อนไหวการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 5/2554 17-07-55 5988

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir