แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 17-07-55 3252
การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และส่วนราชการ 17-07-55 1855
สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ตาม ว 17/2552 (จบ) 17-07-55 3343
สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ตาม ว 17/2552 (1) 17-07-55 3931
ยกฐานะ-สร้างความเป็นธรรม 17-07-55 1924
ความเคลื่อนไหวการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 5/2554 17-07-55 5906
แนวทางพิจารณาโทษทางวินัย กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 17-07-55 4593
พฤติกรรมใดที่ถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐ มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด? 17-07-55 1963
ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนสังกัด 17-07-55 2024
ความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 17-07-55 5297

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir