แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ความเคลื่อนไหวการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 5/2554 17-07-55 5891
แนวทางพิจารณาโทษทางวินัย กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 17-07-55 4504
พฤติกรรมใดที่ถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐ มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด? 17-07-55 1914
ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนสังกัด 17-07-55 1998
ความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 17-07-55 5211
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจัดระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ 17-07-55 3871
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 17-07-55 3946
หลักสูตรการสอบ บรรจุครูผู้ช่วย 17-07-55 1747
การปลอมลายมือชื่อผู้อื่น ไปหาประโยชน์ 17-07-55 5048
120 ปี กระทรวงศึกษาธิการกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 17-07-55 1989

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir