แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การย้ายครูโดยผลการสอบแข่งขัน 17-07-55 1927
ความรับผิดของกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 17-07-55 1974
การเทียบประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และแนวปฏิบัติการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 17-07-55 1521
การใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 17-07-55 1264
ข้อสังเกตเกี่ยวกับมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาลงโทษ ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตอนที่ 2) 17-07-55 1314
ข้อสังเกตเกี่ยวกับมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาลงโทษขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตอนที่ 1) 17-07-55 1507
การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 17-07-55 2491
การสอบปากคำผู้เสียหาย หรือพยานซึ่งเป็นเด็ก 17-07-55 2375
ปฏิรูปครู สู่อาเซียน 17-07-55 2123
การบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ.โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 17-07-55 1923

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir