แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การปลอมลายมือชื่อผู้อื่น ไปหาประโยชน์ 17-07-55 5330
120 ปี กระทรวงศึกษาธิการกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 17-07-55 2151
การเทียบตำแหน่งและวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษากับข้าราชการพลเรือน 17-07-55 2578
คำสั่งอย่างไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 17-07-55 1803
การย้ายครูโดยผลการสอบแข่งขัน 17-07-55 2598
ความรับผิดของกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 17-07-55 2381
การเทียบประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และแนวปฏิบัติการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 17-07-55 1840
การใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 17-07-55 1388
ข้อสังเกตเกี่ยวกับมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาลงโทษ ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตอนที่ 2) 17-07-55 1443
ข้อสังเกตเกี่ยวกับมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาลงโทษขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตอนที่ 1) 17-07-55 1865

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir