แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ไขข้อข้องใจการได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10-08-55 2970
การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 4 ภูมิภาค 17-07-55 2163
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 17-07-55 3573
การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และส่วนราชการ 17-07-55 2295
สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ตาม ว 17/2552 (จบ) 17-07-55 3632
สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ตาม ว 17/2552 (1) 17-07-55 4463
ยกฐานะ-สร้างความเป็นธรรม 17-07-55 2351
ความเคลื่อนไหวการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 5/2554 17-07-55 6090
แนวทางพิจารณาโทษทางวินัย กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 17-07-55 5540
พฤติกรรมใดที่ถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐ มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด? 17-07-55 2426

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir