แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 17-07-55 4198
หลักสูตรการสอบ บรรจุครูผู้ช่วย 17-07-55 2111
การปลอมลายมือชื่อผู้อื่น ไปหาประโยชน์ 17-07-55 5791
120 ปี กระทรวงศึกษาธิการกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 17-07-55 2360
การเทียบตำแหน่งและวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษากับข้าราชการพลเรือน 17-07-55 3087
คำสั่งอย่างไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 17-07-55 2038
การย้ายครูโดยผลการสอบแข่งขัน 17-07-55 2822
ความรับผิดของกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 17-07-55 2684
การเทียบประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และแนวปฏิบัติการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 17-07-55 1962
การใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 17-07-55 1484

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir