แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ความเคลื่อนไหวการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 5/2554 17-07-55 6167
แนวทางพิจารณาโทษทางวินัย กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 17-07-55 5818
พฤติกรรมใดที่ถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐ มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด? 17-07-55 2504
ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนสังกัด 17-07-55 2370
ความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 17-07-55 6304
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจัดระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ 17-07-55 4422
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 17-07-55 4395
หลักสูตรการสอบ บรรจุครูผู้ช่วย 17-07-55 2324
การปลอมลายมือชื่อผู้อื่น ไปหาประโยชน์ 17-07-55 6398
120 ปี กระทรวงศึกษาธิการกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 17-07-55 2588

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir