แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบครูผู้ช่วย 25-01-59 2624
การนับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ทวีคูณ 18-01-59 2259
ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดี สามารถขอรับการประเมินวิทยฐานะได้หรือไม่ 13-01-59 1261
งานที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ต้องดำเนินการในปี พ.ศ. 2559 04-01-59 1672
ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในปี พ.ศ. 2558 28-12-58 1431
ความเคลื่อนไหวการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 22-12-58 1659
การให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น 14-12-58 1425
ข้าราชการครูเรียกรับเงินจากผู้อื่นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 09-12-58 1578
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 30-11-58 3622
การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 23-11-58 4356

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir