แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สถานี ก.ค.ศ. การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ (1) 14-03-59 4974
การเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและรณรงค์การดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 08-03-59 1421
การดำเนินงานเร่งด่วนของสำนักงาน ก.ค.ศ. 29-02-59 1107
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ทั้ง 2 บัญชี หากได้รับการบรรจุแล้วอีกแห่งหนึ่งเรียกบรรจุ จะย้ายโดยผลการสอบได้หรือไม่ 23-02-59 3742
การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 15-02-59 2828
การแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 08-02-59 7214
การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 01-02-59 13634
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบครูผู้ช่วย 25-01-59 2957
การนับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ทวีคูณ 18-01-59 2825
ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดี สามารถขอรับการประเมินวิทยฐานะได้หรือไม่ 13-01-59 1557

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir