แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น 14-12-58 1456
ข้าราชการครูเรียกรับเงินจากผู้อื่นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 09-12-58 1610
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 30-11-58 4477
การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 23-11-58 4435
การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 16-11-58 3090
สถานี ก.ค.ศ. การจัดสรรคืนอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 09-11-58 2418
ข้อพึงระวังในการพิจารณาความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 30-11-57 8884
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การย้าย...กับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 30-11-57 7081
สำนักงาน ก.ค.ศ.จัดงบเงินทุนหมุนเวียน 500 ล้านบาทให้ครูกู้ยืม 30-11-57 3299
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำการแทน ก.ค.ศ. 10-11-57 4722

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir