แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จะเพิ่มโทษทางวินัย ต้องดำเนินการอย่างไร 01-10-57 2221
ม.157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 22-09-57 13101
การปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู...เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ 15-09-57 4002
การเลือกตั้งอนุกก.ผู้แทนขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สป. 15-09-57 2294
วินัยข้าราชการครูเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 03-09-57 1901
ความเคลื่อนไหวของ ก.ค.ศ. 03-09-57 1940
เมื่อครูถูกลงโทษทางวินัย ต้องอุทธรณ์คำสั่งองค์กรใด 03-09-57 6745
พระราชบัญญัติล้างมลทินฯกับผลทางกฎหมายที่ควรรู้ 15-08-57 2059
ดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่ 15-08-57 7154
การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น (จบ) 22-07-57 3112

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir