แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สถานี ก.ค.ศ. การจัดสรรคืนอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 09-11-58 2498
ข้อพึงระวังในการพิจารณาความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 30-11-57 9068
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การย้าย...กับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 30-11-57 7185
สำนักงาน ก.ค.ศ.จัดงบเงินทุนหมุนเวียน 500 ล้านบาทให้ครูกู้ยืม 30-11-57 3370
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำการแทน ก.ค.ศ. 10-11-57 4922
ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็เป็นข้าของแผ่นดิน 04-11-57 3340
อนาจารนักเรียน...ผิดทั้งวินัยและอาญา 28-10-57 6181
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) คณะใหม่ 13-10-57 36886
บุคคลคนเดียวสามารถดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสองฐานะได้หรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไร 06-10-57 2771
จะเพิ่มโทษทางวินัย ต้องดำเนินการอย่างไร 01-10-57 2350

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir