แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดี สามารถขอรับการประเมินวิทยฐานะได้หรือไม่ 13-01-59 1663
งานที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ต้องดำเนินการในปี พ.ศ. 2559 04-01-59 1910
ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในปี พ.ศ. 2558 28-12-58 1835
ความเคลื่อนไหวการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 22-12-58 2061
การให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น 14-12-58 1832
ข้าราชการครูเรียกรับเงินจากผู้อื่นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 09-12-58 2006
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 30-11-58 6493
การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 23-11-58 5136
การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 16-11-58 3588
สถานี ก.ค.ศ. การจัดสรรคืนอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 09-11-58 2883

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir