แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) คณะใหม่ 13-10-57 41523
บุคคลคนเดียวสามารถดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสองฐานะได้หรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไร 06-10-57 2874
จะเพิ่มโทษทางวินัย ต้องดำเนินการอย่างไร 01-10-57 2498
ม.157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 22-09-57 15557
การปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู...เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ 15-09-57 4718
การเลือกตั้งอนุกก.ผู้แทนขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สป. 15-09-57 2621
วินัยข้าราชการครูเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 03-09-57 2306
ความเคลื่อนไหวของ ก.ค.ศ. 03-09-57 2271
เมื่อครูถูกลงโทษทางวินัย ต้องอุทธรณ์คำสั่งองค์กรใด 03-09-57 8332
พระราชบัญญัติล้างมลทินฯกับผลทางกฎหมายที่ควรรู้ 15-08-57 2394

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir