แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การย้าย...กับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 30-11-57 7418
สำนักงาน ก.ค.ศ.จัดงบเงินทุนหมุนเวียน 500 ล้านบาทให้ครูกู้ยืม 30-11-57 3495
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำการแทน ก.ค.ศ. 10-11-57 5387
ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็เป็นข้าของแผ่นดิน 04-11-57 3439
อนาจารนักเรียน...ผิดทั้งวินัยและอาญา 28-10-57 6429
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) คณะใหม่ 13-10-57 42100
บุคคลคนเดียวสามารถดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสองฐานะได้หรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไร 06-10-57 2926
จะเพิ่มโทษทางวินัย ต้องดำเนินการอย่างไร 01-10-57 2537
ม.157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 22-09-57 15920
การปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู...เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ 15-09-57 4805

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir