แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ม.157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 22-09-57 15073
การปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู...เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ 15-09-57 4377
การเลือกตั้งอนุกก.ผู้แทนขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สป. 15-09-57 2364
วินัยข้าราชการครูเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 03-09-57 1982
ความเคลื่อนไหวของ ก.ค.ศ. 03-09-57 2001
เมื่อครูถูกลงโทษทางวินัย ต้องอุทธรณ์คำสั่งองค์กรใด 03-09-57 7772
พระราชบัญญัติล้างมลทินฯกับผลทางกฎหมายที่ควรรู้ 15-08-57 2139
ดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่ 15-08-57 7968
การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น (จบ) 22-07-57 3259
การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น (1) 22-07-57 2684

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir