แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
บุคคลคนเดียวสามารถดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสองฐานะได้หรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไร 06-10-57 3105
จะเพิ่มโทษทางวินัย ต้องดำเนินการอย่างไร 01-10-57 2768
ม.157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 22-09-57 17906
การปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู...เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ 15-09-57 5575
การเลือกตั้งอนุกก.ผู้แทนขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สป. 15-09-57 2799
วินัยข้าราชการครูเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 03-09-57 2496
ความเคลื่อนไหวของ ก.ค.ศ. 03-09-57 2445
เมื่อครูถูกลงโทษทางวินัย ต้องอุทธรณ์คำสั่งองค์กรใด 03-09-57 9100
พระราชบัญญัติล้างมลทินฯกับผลทางกฎหมายที่ควรรู้ 15-08-57 2613
ดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่ 15-08-57 9570

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir