แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ก.ค.ศ.อนุมัติให้นิติกรได้รับเงินพ.ต.ก. 22-07-57 3047
การย้ายข้าราชการครู ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะย้ายได้โดยวิธีการใดบ้าง 06-07-57 15882
ลาศึกษาต่อ และการได้รับเงินเดือน 26-06-57 6261
ก.ค.ศ.จัดงบเงินทุนหมุนเวียน 260 ล้านบาท ให้ครูกู้ยืม 16-06-57 2437
ความเคลื่อนไหวการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 13-06-57 6809
การนำทรัพย์สินทางราชการไปจำนำ เป็นความผิดทางวินัยหรือไม่ 13-06-57 2652
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (จบ) 29-05-57 3028
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1) 29-05-57 2191
การโอนข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15-05-57 2815
การเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไรจึงจะไม่ถูกฟ้องหรือร้องเรียน 15-05-57 2965

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir