lg-601114

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 (จำนวน 1 ราย)

(ว13) สายงานบริหารการศึกษา

- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน

คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบคัดค้านออนไลน์

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

 

    ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 1 ราย 

 28.2.60

 

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่่่

 

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

 

    ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 3 ราย 

 23.12.59.1

 

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่่่

 

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

 

    ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 8 ราย 

 25.1.60

 

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่่่

 

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

pic03.10.59

      <<คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด>>

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

หมวดหมู่รอง

Page 1 of 3

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir