แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศสำนักงานปลัด ศธ. เรื่อง การสอบราคาจ้างพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ 2115
มติอนุมัติให้นิติกรผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถได้รับ พ.ต.ก. กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด รวม 25 ราย 4070
ระบบรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 4018
ก.ค.ศ.อนุมัติ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และครูชำนาญการพิเศษ 4616
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 5213
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 5271
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 10469
หนังสือตอบมติและตอบข้อหารือ(ธันวาคม 2555) 12246
เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2556 10558
มติอนุมัติวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 5631

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir