ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการตามแผนจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รวบรวมเอกสาร ข้อมูลความรู้ คือ องค์ความรู้เรื่อง "เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ" จากแหล่งช่องทางต่างๆ จึงได้นำเผยแพร่ ดังไฟล์ที่แนบ

เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ(ตอนที่ 1)

เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ(ตอนที่ 2)

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir