แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
(2555) คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 03-09-55 4156
(2555) คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการดำเนินงานตรวจสอบและวิเคราะห์คำขอเพื่อให้ข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม 03-09-55 3174
การดำเนินงานตรวจสอบและวิเคราะห์คำขอฯ 03-09-55 3728
คู่มือการตรวจสอบคำสั่งการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 13-07-55 6896
คู่มือการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนววินิจฉัยคดีปกครอง 13-07-55 12341
TEACHER CIVIL SERVICE AND EDUCATIONAL PERSONNEL ACT, B.E. 2547 (2004) AND THE AMENDED ACT (NO.2) OF B.E. 2551 (2008) 13-07-55 21015
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 17 (52) 13-07-55 216645
คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 40635
คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และแนววินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 13-07-55 9373

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir