สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

1

 

          นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมคุรุสภา ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้

           1)ทำดีด้วยกาย          กิจกรรมทำดีเพื่อถวายในหลวง  โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เข้าร่วมกิจกรรม

 

           โดยได้มอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมทำบุญ แก่เด็กและผู้ปกครอง

           ณ บ้านเด็กรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

          2)ทำดีด้วยวาจา        ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี ณ หอประชุมคุรุสภา

 

         3)ทำดีด้วยใจ            สำรวมจิตภาวนา 9 นาที  ณ หอประชุมคุรุสภา

โดยกิจกรรมนี้ เป็นมติของคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้จัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ประชาชนแสดงความรัก สามัคคี และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตามพระราชปณิธาน พร้อมกันทั่วประเทศ

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่   ภาพ/ข่าว

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir