แสดงความยินดีแด่ นางจินตนา มีแสงพราว

 

1

 

          นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นางจินตนา มีแสงพราว รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

2-20161201

  

สำนักงาน ก.ค.ศ.

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir