เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ 

1

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมงาน“เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท กิจกรรมการฝึกอาชีพฟรี และจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00  18.00 น. ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ข้างกระทรวงศึกษาธิการ

2

3

 

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ  ภาพ/ข่าว

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir