ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560

 

1

 

           วันที่ 10 เมษายน 2560 นายแพทย์ ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อาวุโส ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานในกำกับ นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมพิธีรดน้ำขอพร “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560” ณ หอประชุมคุรุสภา

 

2-20170411

 

3-20170411

 

4-20170411

 

5-20170411

  

6-20170411

 

7-20170411

 

8-20170411

 

9-20170411

 

10-20170411

 

11-20170411

 

12-20170411

 

13-20170411

 

14-20170411

 

15-20170411

 

16-20170411

 

17-20170411

 

18-20170411

 

19-20170411

 

20-20170411

 

21-20170411

 

22-20170411

 

23-20170411

 

24-20170411

 

เอมพร  น้อยจินดา ภาพ/ข่าว

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir