สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมสืบสานประเพณีไทย

1

วันที่ 11 เมษายน 2560 สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดกิจกรรม “สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมสืบสานประเพณีไทย” บริเวณชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธาน ในเวลา 12.45 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมกันรดน้ำขอพร นายพินิจศักดิ์  สุวรรณังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. และนายศรีชัย  พรประชาธรรม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

001-20170411-173845

002-20170411-173845

 

003-20170411-173846

 

010-20170411-173855

 

 

004-20170411-173848

 

 

006-20170411-173850

 

007-20170411-173851

 

 

009-20170411-173854

 

 

011-20170411-173856

 

 

012-20170411-173857

 

 

013-20170411-173858

 

 

014-20170411-173859

 

 

015-20170411-173900

 

 

016-20170411-173901

 

017-20170411-173902

 

018-20170411-173903

 

019-20170411-173904

 

020-20170411-173905

 

021-20170411-173906

 

022-20170411-173907

 

023-20170411-173909

 

024-20170411-173910

 

025-20170411-173911

 

026-20170411-173912

 

027-20170411-173913

 

028-20170411-173914

 

029-20170411-173914

 

 

030-20170411-173915

 

031-20170411-173916

 

 

036-20170411-173921

 

038-20170411-173924

 

039-20170411-173925

 

039-20170411-173925

 

040-20170411-173926

 

041-20170411-173927

 

042-20170411-173928

 

043-20170411-173929

 

044-20170411-173930

 

 

045-20170411-173931

 

046-20170411-173932

 

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่   ภาพ / ข่าว

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir