สำนักงาน ก.ค.ศ. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์โครงการอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

1

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.   พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า   เวลา ๐๗.๐๐ น. และภัตตาหารเพล เวลา ๑๑.๐๐ น. แด่พระภิกษุสงฆ์ โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ กระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคาร ๑๕๐ ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

2-20170417-130803

 

3-20170417-130803

 

3-20170417-130803

 

4-20170417-130804

 

5-20170417-130804

 

8-20170417-130806

 

9-20170417-130807

 

10-20170417-130807

 

11-20170417-130808

 

12-20170417-130808

 

19-20170417-130810

 

 

21-20170417-130811

 

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ภาพ/ข่าว

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir