รดน้ำขอพร ท่านปลัดชัยพฤกษ์

1

 

        นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. รดน้ำขอพร นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 

2-20170417

 

3-20170417

 

4-20170417

 

5-20170417

 

6-20170417

 

7-20170417

 

8-20170417

 

9-20170417

 

10-20170417

 

11-20170417

 

12-20170417

 

13-20170417

 

14-20170417

 

15-20170417

 

16-20170417

 

17-20170417

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir