สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 9/2560

 

1

 

 

          นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ว่า ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

 รับทราบความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานตำแหน่ง และหลักเกณฑ์ใหม่ในการประเมินวิทยฐานะ

รับทราบการรายงานผลการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

เห็นชอบการปรับเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สายงานนิติกร

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.moe.go.th/websm/2017/may/251.html

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir