1.jpg

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน”

1

อ่านเพิ่มเติม: วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน”

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

10.11.59.1


รายละเอียดผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

 -------------------------------------------------------------------------------------

สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

กรณีมีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัล

สูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 4 ราย 

(คลิกเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นและผลงาน)

 


แบบคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเ่ด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

(คลิกเพื่อกรอกแบบคัดค้านทางเว็บไซต์)

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

21.12.59.2.1

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

form-1

<<ดาวโหลด>>เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ
<<ดาวน์โหลด>>แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน(แบบใหม่)

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  2. ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  3. [ว12/2559] การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่องผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

Page 1 of 8

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir