สำนักงาน ก.ค.ศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบการปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี พ.ศ.2556 และปี 2557 และจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

IMG 2101-10

 

       นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบการปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2556 และปี 2557 และจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง วันที่ 7-8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ. ผู้แทนส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ.จำนวนกว่า 30 คน เพื่อดำเนินการในการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ปี 2556 และปี 2557 รวมทั้งปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 2 ครั้ง ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปี 2556 และปี 2557 ซึ่งจะได้นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการใช้งบประมาณต่อไป

IMG 2084-5

IMG 2076-3

IMG 2086-6

IMG 2089-8

IMG 2087-7

IMG 2077-4

IMG 2070-1

IMG 2092-9

IMG 2104-11

IMG 2107-13

IMG 2109-15

IMG 2108-14

IMG 2106-12

 

ภาพ/ข่าว : ดรุวรรณ  บุญมาก

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir