กระทรวงสาธารณสุขศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด้านการกำหนดอัตราเงินเดือนและการประเมินวิทยฐานะ

IMG 9648-10


       นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมายให้นางวัชรี เกิดพิพัฒน์ ผู้อำนวยการภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดอัตราเงินเดือนการให้ได้รับเงินเดือน และการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม จุไร ลียากาศ ชั้น 6 สำนักงาน ก.ค.ศ. อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

IMG 9635-1

IMG 9636-2

IMG 9637-3

IMG 9638-4

IMG 9640-5

IMG 9641-6

IMG 9643-7

IMG 9645-8

IMG 9647-9

IMG 9651-11

 


ดรุวรรณ บุญมาก ภาพ/ข่าว

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir