สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดบุคลากร

ลงกรอบอัตรากำลังฯ (ครั้งที่ 2)

1

 

          นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. และนายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 2) ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2557 โดยเชิญผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวม 76 เขตพื้นที่การศึกษา ร่วมดำเนินการตรวจสอบการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังใหม่ ตามแนวการบริหารกรอบอัตรากำลัง ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดและกำหนดแนวทางแก้ไขอันจะนำไปสู่การใช้อัตรากำลังตามกรอบที่ ก.ค.ศ. กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อนหน้าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 76 เขตพื้นที่การศึกษาเช่นกัน

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

ดรุวรรณ   บุญมาก               ภาพ / ข่าว

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir