สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังฯ

(ครั้งที่ 3)

1

 

         นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 3) ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2557 โดยเชิญผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวม 75 เขตพื้นที่การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิและจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังใหม่ ตามแนวการบริหารกรอบอัตรากำลัง ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และกำหนดแนวทางแก้ไขอันจะนำไปสู่การใช้อัตรากำลังตามกรอบที่ ก.ค.ศ.กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 150 เขตพื้นที่การศึกษาเช่นกัน

2-20140613

3-20140613

 4-20140613

5-20140613

6-20140613

7-20140613

8-20140613

9-20140613

10-20140613

11-20140613

12-20140613

13-20140613

14-20140613

15-20140613

16-20140613

17-20140613

18-20140613

19-20140613

20-20140613

21-20140613

22-20140613

23-20140613

24-20140613

 

ภาพ / ข่าว  วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir