การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งการบริหารงานบุคคลและตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขฯ ของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

1

 

ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์  รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งการบริหารงานบุคคลและตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขฯ ของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) วันที่ 18-21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ที่มีการเลื่อนหรือแต่งตั้งที่ผิดพลาด ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่  ของสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 40 คน

2

 

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

ภาพ/ข่าว ดรุวรรณ  บุญมาก

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir