สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์การมหาชน)

เชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ร่วมสร้างสังคม DIGITAL ECONOMY

สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2558

banner1

          สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 

 เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงคำถามพิเศษประจำปี โดยในปีนี้จะเป็นการสำรวจพฤติกรรมการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น สพธอ. จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ โดยขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 26 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 15-20 นาทีและเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือดังกล่าว จะมีการสุ่่มจับรางวัลผู้โชคดีจากผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งจะมีรางวัล ได้แก่ 

      1. iPhone 6 64 GB จำนวน 1 รางวัล

      2. iPad mini Retina Display 32 GB จำนวน 1 รางวัล

      3. Apple Watch Sport ขนาด 42 มม. จำนวน 1 รางวัล

      4. Panasonic Mobile Booster 5,400 mAh รุ่น QE-QL201TM จำนวน 18 รางวัล

      5. บัตรกำนัลจากเว็บไซต์ e-Marketplace มูลค่า 500 บาท จำนวน 50 รางวัล

      ท่านสามารถร่วมตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ที่ www.etda.or.th/internetuserprofile2015  และ www.facebook.com/ETDA.Thailand 

Capture1

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir