การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ

1

 

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ระหว่างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีสถานศึกษาพื้นที่พิเศษในภาคเหนือ (เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก) และภาคใต้ (ตรัง พังงา พัทลุง ภูเก็ต สตูล สุราษฏร์ธานี) จำนวน 22 เขต คัดเลือกข้าราชการครูที่มีความประพฤติดี ทุ่มเท เสียสละ และมีผลงานดีเด่น จำนวน 38 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานในครั้งนี้

2

3

 

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ ภาพ/ข่าว

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir