การประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ (ว 13 / 2556) 

1

      นางจินตนา มีแสงพราว รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และ   ขั้นตอนการประเมินข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ (ว 13 / 2556) วันที่ 25 กรกฎาคม 2559     ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยในกรณีนี้มีคำขอ กรณีเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 170 ราย ที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 นี้ 

2

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

39

 

 

ภาพ/ข่าว นปภา  โพธิ์พ่วง

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir