การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมินวิทยฐานะและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

 

นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมินวิทยฐานะและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 18 - 21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เพื่อจัดทำคู่มือการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ และจัดทำมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผู้แทนสถาบันพัฒนาครู คณาจารณ์ และบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. มีผู้เข้าร่วมประชุม 56 คน

2-20170424-104740

 

3-20170424-104740

4-20170424-104741

   

5-20170424-104742

 

6-20170424-104743

 

7-20170424-104744

8-20170424-104745

 

9-20170424-104746

 

10-20170424-104747

 

11-20170424-104748

 

12-20170424-104749

 

13-20170424-104750

 

14-20170424-104751

 

15-20170424-104752

 

16-20170424-104753

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  นปภา  โพธิ์พ่วง

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir