สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ.

ครั้งที่ 9/2559 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559

 

1

 

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

 

- เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ฯ นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

   ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

รับทราบผลการจัดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

 

สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 9/2559

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

ดรุวรรณ บุญมาก, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ : ถ่ายภาพ


Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir