สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ.

ครั้งที่ 12/2559 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

1

 

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้

 

● อนุมัติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักเกณฑ์ ว 16/2558)

● อนุมัติให้แก้ไขจำนวนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

● อนุมัติตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ

● รับทราบเรื่องการยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

● รับทราบการรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559 

 

สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 12/2559 คลิกที่นี่

 

2-20161221

  

3-20161221

 

4-20161221

 

5-20161221

 

6-20161221

 

7-20161221

 

8-20161221

 

10-20161221

 

9-20161221

 

11-20161221

 

12-20161221

 

13-20161221

 

14-20161221

 

15-20161221

 

ข้อมูลข่าว : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ดรุวรรณ บุญมาก, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ สำนักงาน ก.ค.ศ. : บันทึกภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir