สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2560

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1

 

 

         นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ คัดเลือก ผอ./รอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- อายุการขึ้นบัญชีสอบครูผู้ช่วย 1 ปี

- อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค เป็นหน่วยงานการศึกษา

- เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

- อนุมัติย้าย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ราย

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.moe.go.th/websm/2017/feb/082.html

 

1-20170221

 

2-20170221

 

3-20170221

 

4-20170221

 

5-20170221

 

6-20170221

 

7-20170221

 

8-20170221

 

ดรุวรรณ  บุญมาก, บัลลังก์  โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน

เอมพร  น้อยจินดา : ภาพ

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir