การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลและกำหนดมาตรฐานตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

1

 

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลและกำหนดมาตรฐานตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์  ชั้น 7 สำนักงาน ก.ค.ศ. อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

2

3

 

 

4

5

6

ดรุวรรณ  บุญมาก ภาพ/ข่าว

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir