สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 6/2560

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

1

 

 

          นายแพทย์ ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วย รวมทั้งเห็นชอบตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทำการใดๆ แทน ก.ค.ศ. 11 คณะ และยกเลิกเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ว 13/2556 แต่ยังคงให้สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาคำขอที่เหลือทั้งหมดตามกระบวนการขั้นตอน ซึ่งในระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติ สามารถยกเลิกคำขอตามหลักเกณฑ์เก่า และมายื่นเสนอขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้ โดยขั้นตอนการประเมินคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน

 

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560

เห็นชอบตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทำการใดๆ แทน ก.ค.ศ. จำนวน 11 คณะ

การยกเลิกเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ว 13/2556 แต่ยังคงให้สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาคำขอที่เหลือทั้งหมดตามกระบวนการขั้นตอน

 

รายละเอียดที่ http://www.moe.go.th/websm/2017/mar/161.html

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir