การประชุมสัมมนาผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

 

1

 

          นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ คือ ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. จำนวน 76 จังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน

 

          นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.  นายศรีชัย  พรประชาธรรม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.  รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. และนางปราณี  ศิวารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักงาน ก.ค.ศ. บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องต่างๆ ใน กศจ. อาทิเช่น อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดไว้ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้น เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

2-20170505

 

3-20170505

 

4-20170505

 

5-20170505

 

6-20170505

 

7-20170505

 

8-20170505

 

9-20170505

 

10-20170505

 

11-20170505

 

12-20170505

 

13-20170505

 

14-20170505

 

15-20170505

 

16-20170505

 

17-20170505

 

18-20170505

 

19-20170505

 

20-20170505

 

21-20170505

 

22-20170505

 

23-20170505

 

24-20170505

 

25-20170505

 

เอมพร  น้อยจินดา ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir