111

พลเรือเอกชุมพล  ปัจจุสานนท์  องคมนตรี  ได้บริจาคเงิน  จำนวน  30,000  บาท     สมทบเข้ากองทุนพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา “กองทุนครูของแผ่นดิน”  

โดยได้มอบให้หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ(นางสาวภัทดาว  พรจรูญรัตน์)  เป็นผู้แทนในการมอบเงิน   ในการนี้  ท่านเลขาธิการ ก.ค.ศ. นางศิริพร  กิจเกื้อกูล  เป็นผู้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าว  ร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ.  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2555   เวลา  13.00  น.  ณ  ห้องประชุมจุไร  ลียากาศ  อาคารรัชมังคลาภิเษก  สำนักงาน ก.ค.ศ.  กระทรวงศึกษาธิการ

IMG 3189 3

4 IMG 3179

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir