Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการต้น/สูง และจัดทำ(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ในสถาบันการอาชีวศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการต้น/สูง และจัดทำ(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ในสถาบันการอาชีวศึกษา   Read more...
การประชุมพบปะแลกเปลี่ยนด้านบริหารงานบุคคลเพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านอื่น ๆ การประชุมพบปะแลกเปลี่ยนด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านอื่น ๆ กับผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น   Read more...
แสดงความยินดีกับรองเลขาธิการ ก.ค.ศ. แสดงความยินดีกับรองเลขาธิการ ก.ค.ศ. Read more...
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร       Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
วันที่ 8 – 10 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาว์เวอร์ กรุงเทพมหานคร
 
1
 
 
 
 

นางจินตนา มีแสงพราว รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงาน
การจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 8 – 10 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาว์เวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการของสำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและจัดทำแบบรายงานการควบคุมภายใน เพื่อเกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. จะบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน การดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน และลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง รวมถึงด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  ซึ่งคุณมณีโชค ตติยไตรรงค์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง
รวม 39 คน

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10

11

12

13

14

15

16

17 

18

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29

30 

31

 

 

 

ภาพ/ข่าว   นปภา  โพธิ์พ่วง

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 255 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

09737828
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2043
6144
44627
42527
176330
249859
9737828
IP ของคุณ : 10.11.5.1
เวลาระบบ : 2017-11-25 09:07:03

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir