Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมสัมมนาฝ่ายเลขานุการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ การประชุมสัมมนาฝ่ายเลขานุการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ       Read more...
งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๖ ปี งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๖ ปี     Read more...
สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือ เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556
Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ.

 

1

 

 

          นางสาวสุรางค์  เจริญจิตร  ผู้อำนวยการภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ สำนักงาน ก.ค.ศ. ประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ในวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร เพื่อปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามให้แก่บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักคำสอนมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิตในสังคม และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

          กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต พุทธสาวิกาในพุทธศาสนา ผู้อำนวยการเสถียรธรรมสถาน และคณะวิทยากร บรรยายให้ความรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสนทนาธรรม พร้อมนำบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ บริหารกายและจิตจากการสวดมนต์ ปรับสมดุลกายและจิต ตลอดจนฝึกปฏิบัติภาวนาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง สร้างสุขด้วยสติในองค์กร ด้วย.

 

2-20170317

 

3-20170317

 

4-20170317

 

8-20170317

 

9-20170317

 

10-20170317

 

11-20170317

 

14-20170317

 

16-20170317

 

17-20170317

 

19-20170317

 

20-20170317

 

21-20170317

 

22-20170317

 

23-20170317

 

24-20170317

 

26-20170317

 

29-20170317

 

30-20170317

 

31-20170317

 

34-20170317

 

35-20170317

 

41-20170317

 

44-20170317

 

45-20170317

 

47-20170317

 

55-20170317

 

57-20170317

 

58-20170317

 

59-20170317

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว  

 

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

จดสรร61.180

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 1
 • 2

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 438 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

10766996
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4453
7068
24276
45276
163176
228536
10766996
IP ของคุณ : 192.168.202.1
เวลาระบบ : 2018-04-25 16:00:26

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir