270955-3

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. โดยมีนายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด จำนวน ๔๕ ราย

ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๓๒ ราย (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๕ ราย ครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๗ ราย) อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๐ ราย (รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๙ ราย) และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ราย โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ


รายละเอียด

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir