การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำค่ากลางและแบบประเมินในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

1

 

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำค่ากลางและแบบประเมินในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

2

3

 

 

4

5

6

7

8

ดรุวรรณ  บุญมาก ภาพ/ข่าว

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir