20150201

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียด...

 

ข้อมูลจาก ... ตส.

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir