161256

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

และขอยกเลิกกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

อ่านรายละเอียด...

 

ข้อมูลจาก ... ตส.

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir